Bra Miljöval

Vi på Plasticolor har tagit beslutet att gå över till endast grön el. Energi som endast kommer ifrån förnybarakällor. Vattenfall AB sköter leveransen av denna energi som har fått Svenska Naturskyddsföreningen sigill över Bra Miljöval.